دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

آرشیو / پایان نامه ها

 
آقای افتخاری از پروپزال خود دفاع کردند
جلسه دفاع از پروپزال
آقای افتخاری از پروپزال خود دفاع کردند

جلسه دفاع از طرح دکتری آقای افتخاری با عنوان "اسماء و صفات خداوند در گستره دلالی برهان صدیقین" در تاریخ 5 خرداد 1401 در دانشکده فلسفه با حضور آقای دکتر ملکی استاد راهنما، دکتر جاودان و دکتر فضلی اساتید داور، دکتر مهدوی نماینده تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1401/03/17      تعداد بازدید: 78
 الطالب المحترم جبار نافع یوسف البخاتی
المناقشات ورسائل التخرج
الطالب المحترم جبار نافع یوسف البخاتی

الکفر والایمان من منظور المنطق الغائم/دراسه تحلیله

تاریخ انتشار: 1401/02/24      تعداد بازدید: 67
الطالبه المحترمه جنان حبیب حاجم
المناقشات ورسائل التخرج
الطالبه المحترمه جنان حبیب حاجم

« صناعه القرار فی الفکر الاسلامی (موارده و آلیاته)»

تاریخ انتشار: 1401/02/24      تعداد بازدید: 86
مراقبت معنوی از بیماران بستری در بیمارستان براساس روایت تجربه زیسته
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مراقبت معنوی از بیماران بستری در بیمارستان براساس روایت تجربه زیسته

آقای امیرحسین دوستی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین از پایان نامه خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1401/01/21      تعداد بازدید: 67
نظریه«فیض» و ارتباط آن با «اراده خداوند» در فلسفه ابن سینا
دفاع از رساله دکتری
نظریه«فیض» و ارتباط آن با «اراده خداوند» در فلسفه ابن سینا

آقای کاظم محسنی دانشجوی دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی از رساله دکتری خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/12/23      تعداد بازدید: 267
آقای نیک اندیش از پایان نامه خود دفاع کردند
دفاع ازپایان نامه
آقای نیک اندیش از پایان نامه خود دفاع کردند

آقای ابوالقاسم نیک اندیش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته فلسفه و کلام اسلامی از پایان نامه خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/12/17      تعداد بازدید: 64
مکانیزم فهم متن دینی از نگاه سروش
جلسه دفاع از پایان نامه
مکانیزم فهم متن دینی از نگاه سروش

آقای محمد مهرابی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین از پایان نامه خود دفاع کردند

تاریخ انتشار: 1400/11/30      تعداد بازدید: 54
 آقای کاظم محسنی در جلسه پیش دفاع از طرح دکتری خود دفاع کردند
جلسه پیش دفاع
آقای کاظم محسنی در جلسه پیش دفاع از طرح دکتری خود دفاع کردند

در تاریخ 28 بهمن 1400 جلسه پیش دفاع از رساله دکتری آقای کاظم محسنی با عنوان «نظریه فیض و ارتباط آن با اراده خداوند در فلسفه ابن سینا» تشکیل شد. در این جلسه دکتر الهی منش، دکتر جاودان و دکتر شریهتمداری حضور داشنتند

تاریخ انتشار: 1400/11/30      تعداد بازدید: 76
آقای انور عبدالواحد عبدالله المسعودی دانشجوی عراقی دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی از طرح دکتری خود دفاع کردند
جلسه دفاع از پروپوزال دکتری
آقای انور عبدالواحد عبدالله المسعودی دانشجوی عراقی دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی از طرح دکتری خود دفاع کردند

« الجهود العلمیه للشهید مطهری و علی شریعتی و مدی تاثیر ما فی الفکر الاسلامی دراسه مقارنه »

تاریخ انتشار: 1400/11/14      تعداد بازدید: 43
آقای مهند عبدالحسن جلاب لطیف دانشجوی عراقی دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی از پروپازل خود دفاع کردند
جلسه دفاع از پروپوزال دکتری
آقای مهند عبدالحسن جلاب لطیف دانشجوی عراقی دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی از پروپازل خود دفاع کردند

«الاهیات فهم القرآن و السنته بین ابی الاعلی المودئدی و فضل الرحمن : دراسه مقارنه فی علم الکلام الجدید»

تاریخ انتشار: 1400/11/14      تعداد بازدید: 57
صناعه القرار فی الفکر الإسلامی (موارده وآلیاته)
دفاع از طرح دکتری
صناعه القرار فی الفکر الإسلامی (موارده وآلیاته)

خانم حبیب حاجم جنان دانشجوی عراقی رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم از طرح دکتری خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/09/13      تعداد بازدید: 82
کاربست استعاره های الهیاتی در تبیین نظریات فقه سیاسی
پایان نامه کارشناسی ارشد
کاربست استعاره های الهیاتی در تبیین نظریات فقه سیاسی

آقای حسن اجرائی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین از پایان نامه خود دفاع کردند. 

تاریخ انتشار: 1400/09/13      تعداد بازدید: 77
تصحیح و تحقیق رسالۀ شرح المسائل الوسائل فی الإشارات والدلائل
دفاع از طرح دکتری
تصحیح و تحقیق رسالۀ شرح المسائل الوسائل فی الإشارات والدلائل

خانم کبری بشیرنیا دانشجوی دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی از طرح دکتری خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/08/11      تعداد بازدید: 88
بررسی انتقادات به دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در مورد نقش عقل در معرفت دینی
پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی انتقادات به دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در مورد نقش عقل در معرفت دینی

آقای میثم خسروی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی از پایان نامه خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/08/11      تعداد بازدید: 71
بررسی وتحلیل آرای فلسفی وکلامی علیقلی بن قرچغای خان ترکمانی
جلسه دفاع از طرح دکتری
بررسی وتحلیل آرای فلسفی وکلامی علیقلی بن قرچغای خان ترکمانی

خانم فاطمه انصاری دانشجوی دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی از طرح دکتری خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/08/11      تعداد بازدید: 109
تبیین و بررسی آراء میر قوام الدین رازی در رساله عین الحکمه و تعلیقات
دفاع کارشناسی ارشد
تبیین و بررسی آراء میر قوام الدین رازی در رساله عین الحکمه و تعلیقات

آقای محمد مصطفی مختاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی از پایان نامه خود دفاع کردند. 

تاریخ انتشار: 1400/07/03      تعداد بازدید: 77
تعدد الادیان عند کارل رانر و الشهید مطهری. دراسه توصیفیه تحلیلیه
پایان نامه کارشناسی ارشد
تعدد الادیان عند کارل رانر و الشهید مطهری. دراسه توصیفیه تحلیلیه

آقای محمد علی بیضون دانشجوی لبنانی رشته فلسفه دین از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کردند. 

تاریخ انتشار: 1400/06/23      تعداد بازدید: 86
دفاع خانم فاطمه اکبرزاده از طرح خود
جلسه دفاع از طرح دکتری
دفاع خانم فاطمه اکبرزاده از طرح خود

خانم فاطمه اکبرزاده دانشجوی دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی از طرح دکتری خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/05/23      تعداد بازدید: 106
آقای مهدی مالک خلصان از طرح دکتری خود دفاع کردند
جلسه دفاع از پروپازل دکتری
آقای مهدی مالک خلصان از طرح دکتری خود دفاع کردند

آقای مهدی مالک خلصان دانشجوی تخصصی رشته فلسفه و کلام اسلامی که ساکن میشیگان آمریکا هستند، بصورت مجازی از طرح دکتری خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/05/14      تعداد بازدید: 98
وجود ذهنی از نگاه موافقان و منکران
پایان نامه کارشناسی ارشد
وجود ذهنی از نگاه موافقان و منکران

آقای مسلم بالویی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی از پایان نامه خود دفاع کردند.

تاریخ انتشار: 1400/04/19      تعداد بازدید: 102
« قبلی  1  2  3  4  بعدی »
صفحه
64 نتیجه
دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز